Κεράσια διαλεγμένα
ένα – ένα

Α.Σ.Π.Ο. Ράχης

ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

Α.Σ.Π.Ο. Ράχης

Αναγνωρισμένη ομάδα παραγωγών από το 2016.

Α.Σ.Π.Ο. Ράχης

ΟΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΜΑΣ

Κεράσια & Βερίκοκα

Κεράσια & Βερίκοκα

Οι κύριες καλλιέργειες της ομάδας παραγωγών είναι τα κεράσια και τα βερίκοκα. Οι παραγωγοί μας συμμορφώνονται με τα πρότυπα ποιότητας της ομάδας παραγωγών και τηρούν τις υποδείξεις των αρμόδιων για την βέλτιστη δυνατή παραγωγή.

Κεράσια & Βερίκοκα

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

GLOBALG.A.P - AGRO
GLOBALG.A.P - AGRO